30-05-2022. Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


2022_05_27_Προς ΣυλΦοιτητών _Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας.pdf