ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΟΣΤΗΣ (20ΗΣ) ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


Πρόσκληση 20ης έκτακτης Συνεδρίασης.pdf