ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗΣ ΈΝΑΤΗΣ (19ΗΣ) ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


Πρόσκληση 19ης έκτακτης Συνεδρίασης.pdf