ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2022-2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ