ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ WEBINAR ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 8 ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”.


 

Ο σχετικός σύνδεσμος για τη φόρμα εγγραφής: https://bit.ly/3v4LQ5m