ΕΙΚΟΣΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


1.Ανακοίνωση ΕΛΠΕ_Πρόγραμμα Υποτροφιών 2022-2023

1.Προκήρυξη ΕΛΠΕ_Πρόγραμμα Υποτροφιών 2022-2023

1.11.4.2022_Δελτίο Τύπου Υποτροφίες