Πρόσκληση δέκατης έκτης (16ης) Έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης


Πρόσκληση. Δέκατη έκτη (16η) Έκτακτη Συνεδρίαση.pdf