Πρόσκληση δέκατης πέμπτης (15ης) Έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σχολής του Δ.Π.Θ.


Πρόσκληση 15ης Έκτακτης Συνεδρίασης.pdf