Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορισμός ειδικοτήτων για μετατάξεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον ν. 4452/2017


Πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος