Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔIATMHMATIKO ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠPOΣTAΣIA ΣYNTHPHΣH KAI AΠOKATAΣTAΣH MNHMEIΩN ΠOΛITIΣMOY

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΚΛΟΥ 2022-2024

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στην νέα ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

από Δευτέρα 21/02/2022 έως Σάββατο 30/04/2022

Αναλυτικές πληροφορίες στον νέο ιστότοπο του ΔΠΜΣ http://prosynapo.web.auth.gr/