ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Ορκωμοσία Διπλωματούχων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ – 11-04-2022 –

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για ορκωμοσία

Υπογραφές από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για απόκτηση Διπλώματος