Αναβολή μαθημάτων του Καθηγητή κ. Μπάρκα


Λόγω προσωπικού κωλύματος τα μαθήματα του κ. Μπάρκα αυτή την εβδομάδα δε θα πραγματοποιηθούν. Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν κανονικά και κατόπιν συνεννόησης με τον Καθηγητή θα γίνει η αναπλήρωση των μαθημάτων.