Πρακτική Άσκηση προκριθέντων φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης


Ανακοίνωση προσωρινών Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης