ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ (11ΗΣ) ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


Πρόσκληση 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης.pdf