ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021-2022


Η διάρκεια διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου παρατείνεται έως και την Παρασκευή 21/01/2022.