ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


2.Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Προγράμματος Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

2.Ενημερωτικό έγγραφο για υποτροφίες ελληνο-βρετανικής συνεργασίας.pdf