ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΈΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ


2021_11_23_Πρόσκληση για συμπλήρωση μελών επιτροπής Ισότητας των Φύλων.pdf

Υπόδειγμα αίτησης και έντυπο ενημέρωσης