Ανακοίνωση για το μάθημα “Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΧ β – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες” του 9ου Εξαμήνου


Ανακοίνωση

Ειδοποιούνται οι φοιτητές/τριες ότι το μάθημα “Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΧ β – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες” του 9ου Εξαμήνου, την Τρίτη 05-10-2021 δε θα διεξαχθεί