Πρόσκληση πρώτης (1ης) Έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης


Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης.pdf