Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” του Τμήματος Αρχιτεκτόνων μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του 4ου κύκλου σπουδών 2021- 2023. Οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητώ/τριών που θα καλυφθούν είναι τριάντα πέντε (35).

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, συνοδευόμενων από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

 

Η παράταση των αιτήσεων μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2021 αφορά περιορισμένες θέσεις / Extension of deadline till 6th September 2021 concerns limited number of positions

 

οδηγίες Αίτησης:

http://advanceddesign.arch.auth.gr/apply-now/ site Προγράμματος ή

https://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/ad-innovation-and-trans-disciplinarity-in-architectural-design/ site Τμήματος Αρχιτεκτόνων

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Τάνια Κάτσιου

Email advanceddesign@arch.auth.gr

Tel +30 2310 995510 / 6978811143 (ώρες επικοινωνίας 11:00-13:30)

 

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αφίσα.

Προκήρυξη μεταπτυχιακού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ

Αφίσα