Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις ”


Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους  υποψήφιους κ.κ. Μάνιο Δημήτριο, Οικονόμου Αινείας, Ριτζούλη Αικατερίνη, Λαμπρινού Ελένη και Χαριτωνίδου Μαριάννα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών», με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις». Τα δοκιμαστικά μαθήματα  των υποψηφίων θα λάβουν χώρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μάνιος Δημήτριος Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 10:00 Μέσω e-presense
Οικονόμου Αινείας Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 10:30 Μέσω e-presense
Ριτζούλη Αικατερίνη Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 11:00 Μέσω e-presense
Λαμπρινού Ελένη Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 11:30 Μέσω e-presense
Χαριτωνίδου Μαριάννα Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 12:00 Μέσω e-presense

 

θέμα του δοκιμαστικού μαθήματος:

«Προβληματισμοί και Διερευνήσεις επί του συνδυασμού διδακτικών ζητημάτων Ιστορίας, Θεωρίας, Μορφολογίας και Αποκαταστάσεων» με χρήση παραδειγμάτων επιλογής του υποψηφίου.

Καλούνται οι φοιτητές του Τ.Α.Μ, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος να παρακολουθήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος, Κατσάκου Αντιγόνη και Αξιώτη Ελένη απέσυραν την υποψηφιότητά τους.

Ξάνθη, 21-7-2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος