Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021


Οι Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακ. έτος 2020-21 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

Τετάρτη 26/05/2021 (11.00-17.00) Γραμμικό και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Πέμπτη 27/05/2021 (11.00-15.00)  Εικαστικά Ι

Παρασκευή 28/05/2021 (11.00-14.00) Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης I

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Κτίριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (νέο κτίριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων), με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τις σχετικές οδηγίες για τη διοργάνωση των εξετάσεων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, να επιβεβαιώσουν με email (info@arch.duth.gr) τη συμμετοχή τους  έως και την Παρασκευή 21/5/2021. Η μη αποστολή επιβεβαίωσης συμμετοχής δεν συνεπάγεται αποκλεισμό από τις εξετάσεις.

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.4.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-COVID-19

ΦΕΚ- Σελ. 25 και 26-

2021_04_29 katataktiries_exetaseis_ΦΕΚ1818