ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ (11ΗΣ) ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf