Αναστολή των μαθημάτων από 22 έως 27 Φεβρουαρίου λόγω της εβδομάδας εξωτερικής αξιολόγησης, για δευκόλυνση των φοιτητών και του Διδακτικού Προσωπικού


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατα τη διάρκεια της εβδομάδας που θα διεξαχθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση – Πιστοποίηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ( 22-27 Φεβρ. 2021) προκειμένου να διευκολυνθεί η απαραίτητη συμμετοχή φοιτητών αλλά και του μεγαλύτερου μέρους των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος στη διαδικασία αξιολόγησης, δε θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα μαθήματα. Οι εκπαιδευτικές ώρες της εβδομάδας 22-27 Φεβρουαρίου, θα αναπληρωθούν πλήρως στη διάρκεια του Εξαμήνου με σχετική απόφαση και ανακοίνωση του Τμήματος για την ενημέρωση των φοιτητών.

ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Δημήτριος Πολυχρονόπουλος