Ενημέρωση των φοιτητών για το μάθημα επιλογής “Δημόσιοι Υπαίθριοι Χώροι”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα επιλογής Δημόσιοι Υπαίθριοι Χώροι, 8ο εξάμηνο δε θα είναι προσφερόμενο κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Από τη γραμματεία του Τμήματος