ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 15/02/2021

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο εξάμηνο

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ