Ορισμός ημερομηνιών εξέτασης διπλωματικών εργασιών και διαλέξεων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021