Προθεσμία δήλωσης Ερευνητικής Εργασίας (Διαλέξης) και Διπλωματικής


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: Από  9/11/2020 έως 30/11/2020

 

O φοιτητής ή η ομάδα φοιτητών θα συμπληρώνει ΜΙΑ ΦΟΡΑ την αίτηση.

Την οποία στη συνέχεια θα στέλνει για υπογραφή στην τριμελή επιτροπή.

Η δήλωση θα αποστέλλεται στο info@arch.duth.gr από το επιβλέποντα καθηγητή (συντονιστή) της εργασίας.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ)

 

Εντυπο Διπλωματικής