Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά µε επιβεβαιωµένα κρούσµατα στο 1ο έτος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης


Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά µε επιβεβαιωµένα κρούσµατα στο 1ο έτος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης:

Όπως ενηµερωθήκαµε διαπιστώθηκαν επιβεβαιωµένα κρούσµατα covid-19 στο 1ο έτος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης. Τα κρούσµατα τα οποία φοιτούν στο 1ο ΕΤΟΣ παραβρέθηκαν σε µαθήµατα δια ζώσης την Πέµπτη 22 και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώ το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εµφάνισαν συµπτώµατα. Τα τέστ covid-19 που διενεργήθηκαν βρέθηκαν θετικά. Γι’ αυτό όλοι οι φοιτητές του 1ου έτους που παραβρέθηκαν στα µαθήµατα την Πέµπτη 22 και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα πρέπει να τηρήσουν καραντίνα από σήµερα (30-10) και επιπλέον 7 ηµέρες (έως 6 Νοεµβρίου), σύνολο 14 µέρες µετρούµενες από την Πέµπτη 22 Οκτωβρίου όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Μαριστέλλα Βουτετάκη, Επ. Καθηγήτρια ΤΑΜ ΔΠΘ Υπεύθυνη διαχείρισης κρουσµάτων covid-19