ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Φ.253/133030/Α5/05-10-2020 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 4486 τ.Β΄/12-10-2020


a1_Δελτίο Τύπου_Εγγραφές ειδικής κατηγορίων πασχόντων_σοβαρές παθήσεις

a2_Αίτηση_εγγραφής_-_Υπεύθυνη_δήλωση_εγγραφής_επιτυχόντα

b_2020_10_12 eggrafes_protoeton_FEK 4486B