Παράταση ημερομηνίας εκκένωσης, απολύμανσης και αναδιαμόρφωσης όλων των αιθουσών του Τμήματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ