Ανακοινώσεις εκκένωσης, απολύμανσης και αναδιαμόρφωσης όλων των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των «καμαρινιών διπλωματικών εργασιών»


ανακοίνωση για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα καμαρίνια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ (01)