ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


1η Πρόσκληση συνεδρίασης.pdf