Δήλωση συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (Εξ αποστάσεως εξετάσεις)


Σας ενημερώνουμε ότι στις εξετάσεις εξ αποστάσεως θα πρέπει να υποβάλλεται τη δήλωση συμμετοχής σας για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδ. Έτους 2019-2020 από 17/8/2020 έως 23/8/2020 σε ένα Link που σας έχει σταλεί από τη διεύθυνση μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ., μέσω mail.

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ17 Διενέργεια εξεταστ. .pdf Ενημέρωση-φοιτητών-εξ-Σεπτεμβρίου Ημερομηνίες για τη δήλωση συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020