Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αν. Καθηγ. με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις- Ειδική Κτιριολογία”


Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψήφιους κ.κ. Κούτελη Χρήστο, Μάνιο Δημήτριο, Γούλιαρη Παναγιώτη, Γιουζέπα Δημήτριο, Κεβεντσίδη Κωνσταντίνο και Λουκόπουλο Δημήτριο για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Ειδική Κτιριολογία», από τις 10:00 έως τις 12:30

Οι φοιτητές, Διδάκτορες, Καθηγητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παραπάνω διάλεξη μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλώ  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2541079364, 2541079349 και 2541079350 προκειμένου να τους δοθεί το σχετικό λινκΑνακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα

Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Skype for Business στο παρακάτω λίνκ:  https://meet.lync.com/duth/ikolokot/ER6N38ZF