ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”


Ανακοίνωση για δοκιματικό μάθημα