Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ


1_Prosklisi_Praktiki Askisi_19-20 2_Kritiria_Praktiki Askisi ESPA_19-20 Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση 2 Υπεύθυνη Δήλωση