2ο Έτος


`Β ΕΤΟΣ

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙΙ
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙΙ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ, ΞΥΛΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ (ΑΠΟ ΤΟ 1945)

 

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙV
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙV – ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙ: ΔΥΣΗ (9ος–19ος αι. & 20ος–21ος αι.)