Ψηφιακή Γραμματεία


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

– ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ + ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ + ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ + ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ: ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΙΝΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΜΑΡΙΝΙΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΜΑΡΙΝΙΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΗ