Ψηφιακή Γραμματεία


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

– ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ + ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ + ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ + ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ: ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ