Φοιτητικός διαγωνισμός σχεδιασμού “Σήματος Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.”


Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ., δείχνοντας εμπιστοσύνη στο επίπεδο σπουδών που παρέχεται και στις δυνατότητες των φοιτητών του, προκηρύσσει αρχιτεκτονικό φοιτητικό διαγωνισμό με θέμα το σχεδιασμό του “Σήματος της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.”.
Μέσα από το διαγωνισμό αναζητούνται οι καλύτερες προτάσεις που έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός νέου σήματος για την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία συμπληρώνει τα πενήντα (50) χρόνια ίδρυσής της. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.arch.duth.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής:

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι είτε ατομική, είτε ομαδική.

Αναλυτική περιγραφή:

Ζητούμενο του διαγωνισμού αποτελεί ο σχεδιασμός του Σήματος της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.. Αφορά στο σχεδιασμό ενός σήματος με τη μορφή συμβόλου, το οποίο θα χρησιμοποιείται με σκοπό την ταυτότητα της Πολυτεχνικής Σχολής, την οποία και εκπροσωπεί. Βασικά χαρακτηριστικά του ζητούμενου σήματος, είναι η αντοχή του στο πέρασμα του χρόνου, η σύνδεσή του με την ιστορία και τον κοινωνικό ρόλο της Σχολής, αλλά και η αναγνωρισιμότητά του. Θα πρέπει να παραπέμπει οπτικά στην Πολυτεχνική Σχολή, με απλότητα και περιεκτικότητα. Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτυπώνονται στο νέο σήμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με τα παρακάτω:

  1. Έντυπη επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα έγγραφα, κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι αλληλογραφίας και κάθε μορφής έντυπο
  2. Ηλεκτρονική επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα ιστοσελίδα, εφαρμογές δικτύωσης κ.α.
  3.  Μονοχρωματική απόδοση, προκειμένου να μπορεί να χαραχθεί σε σφραγίδα, αλλά και να τυπωθεί σε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, ή ακόμη και να γίνει ανάγλυφο.

Κάθε συμμετοχή είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει τόσο την έγχρωμη, όσο και την ασπρόμαυρη απόδοση του σήματος. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί, ώστε το σήμα να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο ή ανοιχτόχρωμο φόντο.

Επισημαίνεται ότι το σήμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές και διαφορετικά μεγέθη, χωρίς να αλλοιώνεται το σχήμα του και να χάνεται η δύναμή του επικοινωνιακά.

Ειδικοί όροι:

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί στις προτάσεις των φοιτητών – με ποινή αποκλεισμού – οποιοδήποτε υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και για το οποίο δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης στους διαγωνιζόμενους. Όπως και η μερική ή ολική αντιγραφή οποιουδήποτε υπάρχοντος σήματος άλλων οργανισμών ή φορέων καθώς η παραπάνω ενέργεια αποτελεί ποινικό αδίκημα και παράλληλα εξαπάτηση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων παράβαση των ανωτέρω (μετά την απονομή του βραβείου) η συμμετοχή και το βραβείο θα ακυρωθούν.

Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων αποδέχεται τα παρακάτω:

Η ομάδα διαγωνιζόμενων αποποιείται των πνευματικών της δικαιωμάτων και ο σχεδιασμός αποτελεί ιδιοκτησία της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ.

Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας των διαγωνιζόμενων που θα αποσπάσουν το πρώτο βραβείο, να χρησιμοποιεί το λογότυπο, αλλά μπορούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι να χρησιμοποιήσουν τη δική τους συμμετοχή σε προσωπικό υπόμνημα (portfolio) εργασιών.

Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η/οι διαγωνιζόμενος/η/οι θεωρείται ότι αποδέχεται/ονται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Βραβεία:

Η πρόταση που θα διακριθεί και θα επιλεγεί, θα πάρει και το Πρώτο και μοναδικό Βραβείο του διαγωνισμου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόταση η οποία θα καλύψει τα ζητούμενα του διαγωνισμού, θα δοθούν δύο ή και περισσότεροι ισότιμοι έπαινοι.

Τα βραβεία του διαγωνισμού δεν είναι χρηματικά, αλλά τιμητικά, και θα δοθούν τιμητικά διπλώματα διάκρισης.

Πληροφορίες:

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. Πληροφορίες θα δοθούν αναλυτικά και σε σχετικό εργαστήριο (workshop) που θα διοργανωθεί 30-31 Μαρτίου 2024 στο Τμήμα. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πρέπει να αναρτηθούν στο παρακάτω link μέχρι το βράδυ της Κυριακής 31/3/24:

https://drive.google.com/drive/folders/1C3zbqI9P_i8bWVGwSZSgUxc8ryEbjHsq?usp=sharing

Ζητούμενα συμμετοχής:

Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα πρέπει να υποβάλλει σε ηλεκτρονική ΜΟΝΟ μορφή σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές ένα (1) ψηφιακό PDF αρχείο (portable document format – .pdf) μεγέθους A3 σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη (επιλογή της πρότασης), όπου το προτεινόμενο σήμα της Πολυτεχνικής Σχολής να είναι ευδιάκριτο, ενώ να παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος που το σήμα χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές ή εκδοχές (π.χ. σύντομη-εκτενής μορφή, επιστολόχαρτο, σήμα, έγχρωμη-ασπρόμαυρη εκδοχή, σφραγίδα κ.α.), όπως επίσης και κείμενο με περιγραφή του σχεδιασμού και των βασικών προθέσεων. Αν οι διαγωνιζόμενοι θέλουν να συμπεριλάβουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να προσθέσουν περισσότερες σελίδες A3 στο ίδιο όμως (ενιαίο) αρχείο (PDF presentation). Το όνομα του αρχείου θα είναι ένα πενταψήφιο πενταψήφιο κωδικό συμμετοχής (πχ 25341), χωρίς συνεχόμενα ή επαναλαμβανόμενα ψηφία (πχ 12345 ή 22412 ή 11235 κλπ). (ενδεικτικά ονόματα αρχείων, 35279.pdf, 35279.pdf).

Οποιαδήποτε συμμετοχή φέρει ονόματα συμμετεχόντων ή οτιδήποτε κρίνει η κριτική επιτροπή ότι αποτελεί ένδειξη ταυτότητας, η συμμετοχή αυτομάτως ακυρώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.

Προθεσμία υποβολής του ψηφιακού φακέλου :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ψηφιακών φακέλων είναι η 22α Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος). Οποιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα θεωρείται άκυρη και δε θα συμμετέχει στην κρίση.

Τρόπος υποβολής:

Το αρχείο PDF το ανεβάζει ένα μέλος της κάθε ομάδας στον παρακάτω φάκελο στο Google Drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1SwDQywR7fs2NsPoNqR5xIJ3eOM6iaPq9?usp=sharing

Προσοχή!! Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να σταλεί και ένα επιπλέον email στην κα Καραποστόλη, akarapos@arch.duth.gr, όπου ο τίτλος του email θα είναι “ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ” και στο κείμενο του μηνύματος θα δηλώνεται ο αριθμός συμμετοχής της ομάδας και τα ονόματα των μελών της.

Κριτική Επιτροπή:

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ομάδα διδασκόντων του Τμήματος και από μέλη της διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής.