Πρότυπα κατάθεσης εργασιών στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.


Οδηγίες Κατάθεσης Εργασιών στις Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ και ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ και ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ