Οδηγίες προστασίας για τον Covid 19


ΦΕΚ 6 Νοεμβρίου 2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

62η Εγκύκλιος, 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

ΦΕΚ 24 Σεπτεμβρίου 2021 για τη λειτουργία των ΑΕΙ

ΦΕΚ 24 Σεπτεμβρίου 2021, Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

ΦΕΚ 18 Σεπτεμβρίου 2021, Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19