Οδηγίες προστασίας από COVID-19


Προς όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας,

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  και την υλοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ερευνητικών δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, θα παρακαλούσαμε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=FqLSgQOA4Ek
https://www.youtube.com/watch?v=GeDlLsXHudE
https://www.youtube.com/watch?v=iQc0QssJe1c

Στους συνδέσμους αυτούς παρουσιάζονται μέσω του καναλιού του Πανεπιστημίου μας στο “youtube” οδηγίες για την προστασία από την covid 19 κατά την παρουσία μας στους χώρους εκπαίδευσης, στις ερευνητικές υποδομές και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι 3 ενότητες αφορούν εισαγωγικά στοιχεία για την COVID19 και τα μέσα προστασίας, τα πρωτόκολλα λειτουργίας των πανεπιστημίων και ζητήματα ευαισθητοποίησης στην κατάσταση κρίσης. Το υλικό αυτό παράχθηκε από τους συναδέλφους μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας με τη υποστήριξη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης. Ευχαριστούμε θερμά τους κ. Κωνσταντινίδη Θεόδωρο, Καθηγητή Υγιεινής την κα Κεδράκα Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων, τον κ. Καρακασιλιώτη Ιωάννη Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Βιολογίας – Μοριακής Ιολογίας, την κα Νένα Ευαγγελία Επίκουρη Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής Κοινωνικής Ιατρικής και Ιατρικής Εργασίας και το διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας εύχονται μια ασφαλή, καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραφείο Πρυτανικών Αρχών
Τ. 2531039042/39046
F. 2531039081