Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ “Reframing Heritage Education in Egypt (ReHeEd)”


Το ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ “Reframing Heritage Education in Egypt (ReHeEd), ξεκίνησε το 2019-20 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομ. Καθηγητή κ. Ν. Λιανό  και συνεχίζεται με επιστημoνικό υπεύθυνο τον καθηγ. κ. Ν. Μπάρκα..
Το Τμήμα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ως Ευρωπαίος εταίρος μαζί με το Παν/μιο της Φλωρεντίας (UNIFI) και του Παρισιού (Pantheon – Sorbonne I), με σκοπό την εκπαίδευση Αιγυπτίων καθηγητών και εκπαιδευτικών, σε θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αιγύπτου.
Από πλευράς Αιγύπτου συμμετέχουν  παρακάτω πανεπιστήμια και φορείς:
– Helwan University (HU)

• Alexandria University (AU)
• Ain shams University (ASU)v
• Damanhour University (DMHR)
• Egyptian Ministry of Antiquities (MoA)
European Partners:
• Université Paris 1 PanthéonSorbonne (UP1)
• Democritus University of Thrace (DUTH)
• University of Firenze (UNIFI).