Όνομα/Name: Γιουζέπας Δημήτρης / Giouzepas Dimitris
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Ψηφιακές Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Architect AUTh (2001), MSc Landscape Architecture AUTh (2005), PhD AUTh (2017), in 2020 he was elected Assistant Professor (Department of Architecture, DUTh) in the field of "Digital Architectural Representations and New Technologies" and teaches "Digital Representations" and "New Media in Architecture". In the past he has taught "Urban Design" at the Department of Architecture, DUTh, "Representations" at the Department of Architecture, AUTh and "Scenography" at the School of Fine Arts of the University of Ioannina. He has been active professionally since 2001 and has designed a number of private and public projects, while he has been awarded in several national and international architectural competitions (2 first prizes, 1 second prize, 1 third prize and 4 distinctions). Apart from architecture, he has a rich artistic activity in cinema and photography. His short films have been awarded in domestic and international festivals and competitions (7 awards).

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Διδάσκων Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Α06ΥΠ Dimitris Giouzepas Ass. Prof. Digital Representations I Computers' classroom 4 hours 3